Послуги

Викиди в атмосферне повітря

 • Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Інвентарізація джерел та обгрунтування об’ємів викидів забруднюючих речовин
 • Інструментально – лабораторні заміри показників складу і властивостей забруднюючих речовин
 • Паспорта установки очистки газу (ПГОУ) та акти перевірки ефективності роботи ГОУ
 • Розробка та затвердження проектів встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ)

Відходи

 • Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
 • Складання та узгодження реєстрових карт об'єктів утворення відходів та об'єктів оброблення та утилізації відходів
 • Проведення інвентаризації джерел утворення відходів та її затвердження
 • Розробка паспортів місць видалення відходів та їх реєстрація
 • Підготовка, подача документів та отримання висновку державної санітарно-підеміологіческой експертизи щодо об'єктів поводження з відходами

Спеціальне водокористування

 • Оформлення дозволу на спеціальне водокористування
 •  Розробка індивідуальних технологічних і балансових норм водоспоживання та водовідведення
 • Оформлення спеціального дозволу на використання надр  
 • Лабораторні заміри параметрів викидів забруднюючих речовин
 • Розробка та затвердження проекту нормативів гранично-допутімих скидів (ГДС)  
 • Отримання рекомендацій ДП «Українська геологічна компанія», отримання погодження Дніпровського басейнового управління водних ресурсів, Державної служби геології та надр України
 • Підготовка, подача документів та затвердження паспорту водного господарства

Лабораторія екологічного контролю

 • Проведення інструментально-лабораторного контролю від джерел викидів в атмосферу
 • Фізико-хімічний аналіз природних, питних та стічних вод
 • Оцінка санітарно-гігієничного забруднення атмосферного повітря, джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу для розробки нормативів ГДВ 

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

 • Оцінка впливу на навколишнє середовище в проектах будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємства  
 • Екологічне обґрунтування проектів землеустрою для фізичних та юридичних осіб
 • Акт обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень 

Екологічний аудит

 • Об’ективна оцінка екологічних аспектів  діяльності підприємства на їх відповідність вимогам природоохоронного законодавства  
 • Оцінка на відповідність нормам екологічної безпеки  використовуемої сировини, устаткування та технологій
 • Оцінка економічного збитку від забруднення  
 • Оцінка небезпечності відходів
 • Визначення раціональності природокористування на території підприємства
 • Аудит екологічних проблем та розробка заходів по їх усуненню 

Ліцензія на здійснення господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

 • Формування пакету документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводженням з небезпечними відходами відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пункту 6 Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» від 13.07.2016 за № 446.