Відходи

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відходи поділяються на тверді та рідкі, промислові та побутові, виробництва і споживання, безпечні і небезпечні.

Якщо ви ведете господарську діяльність, ви повинні:

 Забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;

 • Не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;
 • Здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів;
 • На основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;
 • Укладати угоди з відповідними організаціями на збирання та утилізацію відходів; передавати небезпечні відходи організаціям, які мають ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України;
 • Забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організації роботи у сфері поводження з відходами;

 А для цих робіт краще залучити спеціалістів НВО «Екоальянс»:

 Визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;

 • Провести інвентаризацію відходів;
 • Отримати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо ваша діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув (показник загального утворення відходів) перевищує 1000; якщо Пзув складає від 50 до 1000, ви зобов’язані подавати декларацію про відходи щороку;
 • Провести паспортизацію відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.
 • Розробити спеціальний паспорт місця видалення відходів (МВВ);
 • Скласти реєстрові карти, які містять інформацію про розміщення, технічні та екологічні характеристики об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об'єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ), кількісні та якісні характеристики відходів, що утворюються, обробляються та утилізуються, та інформацію про поводження з ними.

 Ми пропонуємо:

 • Оформлення та реєстрація декларації про відходи
 • Складання та затвердження реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
 • Складання та затвердження паспорта місць видалення відходів (МВВ)
 • Класифікація відходів та їх паспортизація
 • Інвентаризація відходів
 • Визначення складу і властивостей відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини
 • Складання первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються;
 • Здійснення контролю за станом місць чи об'єктів розміщення відходів;
 • Розроблення планів роботи у сфері поводження з відходами;

Розроблені документи подаються на погодженням та/або затвердження контролюючими органами в залежності від фактичного місцезнаходження об’єкту.

Важливо знати!

Декларація про відходи - документ, який згідно з Законом України Про відходи подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000.
Показник загального утворення відходів (далі - Пзув) - критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тонах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

До місць видалення відходів прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів.

Статтею 246 Податкового Кодексу України визначені ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах.

Замовте послугу прямо зараз, і наш менеджер зв'яжеться з Вами для уточнення всіх деталей.

Замовити послугу