Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Скачайте перелік необхідних документів:

Це комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду запланованої господарської діяльності.

Мета проведення ОВНС - розробка необхідних заходів щодо попередження шкідливого впливу планової господарської діяльності на навколишнє середовище або мінімізація такого впливу при неможливості його повного усунення. ОВНС проводиться на етапі проектування, ще до початку будівництва об'єкту.

Ми пропонуємо наступні послуги :

  • Визначення характеристик стану навколишнього середовища в районі розташування об’екта
  • Аналіз видів, основних джерел та інтенсивності існуючого техногенного впливу у даному районі   
  • Виявлення характеру, об’єму та інтенсивності впливу об’екту, що проектується  на компоненті навколишнього середовища в процесі будівництва та експлуатації
  • Оцінка альтернативних проектів  для визначення найбільш сприятливого для навколишнього середовища способу вирішення задач, поставлених у проекті
  • Супроводження проекту при організації громадського обговорення та громадських слухань
  • Супроводження проекту ОВНС при державній експертизі

«Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) у складі проектної документації забезпечує прийняття екологічно грамотного управлінського рішення за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, розробки заходів для зменшення й запобігання дій і впливів що спричиняють погіршення якості навколишнього середовища. Для об'єктів, що належать до 4 та 5 категорії складності, та для об'єктів, що входять до переліків затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів», та від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»,виконання розділу ОВНС є обов'язковим.

У результаті проведення ОВНС замовник отримує інформацію про характер та міру впливу на навколишнє середовище запланованої господарської діяльності, інформацію про альтернативні способи її реалізації, оцінку екологічних ризиків, інформацію про заходи, що дозволять зменшити наслідки впливу діяльності підприємства  на екологію та навколишнє середовище.

Таким чином, проведення ОВНС сприяє прийняттю оптимальнихt рішень щодо здійснення господарської діяльності, які мінімізують вплив здійснюваної діяльності на навколишнє середовище.

Спеціалісти нашої компанії, компетентність яких підтверджена кваліфікаційними сертифікатами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, виконують всі необхідні  роботи по ОВНС для інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, а саме:

  • Екологічне обґрунтування відведення земельної ділянки: перед тим, як новий об'єкт займе своє місце на земельній ділянці, проводиться оцінка придатності земельної ділянки для розміщення об'єкту та аналізується потенційний вплив запланованого виду діяльності на навколишнє середовище, прописуються екологічні обмеження ведення діяльності на певній ділянці. Для цього виконується розробка розділу предпроектної документації «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС)
  •  Експертиза проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
  •  Підготовку розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації 

Замовте послугу прямо зараз, і наш менеджер зв'яжеться з Вами для уточнення всіх деталей.

Замовити послугу