Спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Дозвіл на спеціальне водокористування - це документ, який встановлює ліміт (граничний обсяг) використання води.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування.

Усі фізичні та юридичні особи, які є первинними водокористувачами і здійснюють самостійний забір води з підземних або поверхневих джерел води, орендарями водних об'єктів, а також здійснюють скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об'єкти, зобов'язані отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

Дозвіл видається обласними та Київською міськими держадміністраціями.

Наші послуги:

  • Отримання дозволу на спеціальне водокористування.
  • Складання клопотання та обґрунтування потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування.
  • Розробка та погодження нормативів водопостачання.
  • Розробка та затвердження проектів гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами.
  • Розробка та затвердження проектів тимчасово погоджених скидів (ТПС) речовин, планів заходів щодо досягнення ГДС речовин.
  • Визначення рівня токсичності (РТ) зворотної води методом біотестування.

Термін дії дозволу на спеціальне водокористування - короткострокове (до 3 років), довгострокове (від 3 до 25 років).

Ми погоджуємо дозвільну документацію:

  • при використанні поверхневих вод - з Держводагентством;
  • при використанні підземних вод - з Держгеонадрами;
  • при використанні водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - з МОЗ.

Основними категоріями зворотних вод, для яких встановлюються величини ГДС речовин, є:

а) стічні: господарсько-побутові, промислові (включаючи виробничі, теплообмінні, шахтні, кар'єрні та ін.), виробничо-побутові (в населених пунктах - міські), з рибогосподарських ставків, від тваринництва;
б) дренажні води;
в) скидні води.

Важливо знати!

Статтею 245 Податкового Кодексу України визначені ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Статтею 255 Податкового Кодексу України визначені ставки податку за спеціальне водокористування.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання ( стаття 255 Податкового Кодексу України).

Відповідно до статті 70 Водного Кодексу України, скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), забороняється.

Величини ГДС речовин розробляються і затверджуються для діючих і тих, що проектуються, підприємств-водокористувачів, які мають (будуть мати) організовані скиди зворотних вод з господарської ланки круговороту води у природні ланки (річкові, озерні, морські), тобто у водні об'єкти.

Відповідно до пункту 4.18 Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 10.09.2008 № 464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 за № 18/16034, у разі виявлення під час проведення перевірки порушення вимог природоохоронного законодавства, за які згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративна відповідальність, державні інспектори складають протокол про адміністративне правопорушення.

Відповідно до пункту 4.28 цього ж Порядку, у разі виявлення під час проведення перевірок правопорушень, які містять ознаки злочину, відповідний орган Держекоінспекції не пізніше 10 робочих днів з дня оформлення відповідних матеріалів щодо такого правопорушення направляє їх до правоохоронних органів.

Замовте послугу прямо зараз, і наш менеджер зв'яжеться з Вами для уточнення всіх деталей.

Замовити послугу